Categories
akademi GIS İstanbul kent sosyolojisi Sosyoloji

İstanbul’u Haritalamak I: 18 Yaş Altı Nüfus Oranı GIS

Yukarıda görmüş olduğunuz harita, aşağı yukarı üç yıllık çalışmanın sonucu. Önce veri kaynaklarımı vereyim, mahalle nüfusları ve 18 yaş altı/üstü TÜİK üzerinden 2018 sonu rakamları, shapefile ARCGIS Esri veritabanından açık kaynak, attribute -yani kaynak belirtmek şartıyla, burada belirterek bu vazifeyi tamamlamış olalım. Üç yıllık çalışmanın sonucu tabii bu iki verisetini bir araya getirmek değil; o […]

Categories
akademi Emile Durkheim Kuram Sosyoloji Tarihselcilik

Kurucular da incinir: Durkheim’in erken -ama çok erken- bir eleştirisi

Ümit Tatlıcan ve Vefa Saygın Öğütle’nin derledi Emile Durkheim’i Yeniden Okumak kitabına yazdığım bölümde kısa bir parça. Özellikle lisansüstü derslerinde akut bir klasik sosyoloji metni eksikliği var, Emile Durkheim üzerine yazılanlarsa yeni yeni artmaya başladı. Bu kitap o işi üstlenebilir mi göreceğiz, ümitvarım. Ayrıca, blogda, kitaba girmeyen, Gustavo Tosti polemistinin mutasavver bir hikâyesi de var. […]

Categories
Bilişim Sosyoloji Yazılım

Açık kaynak yazılımın sosyolojisi

Biz büyürken zaman Windows zamanıydı, babamın bürosunda -o zamanlar yazıhane de denirdi- ilk Windows 3.1’i gördüğümü hatırlıyorum, benim evdeki bilgisayarımda, ki 486-dx gibi bir şeydi, DOS vardı. Dünyalar tatlısı DOS, herşey yerli yerindeydi DOS’ta. Windows dünyayı alt üst etti. Rakipsizdi, herkes nefret ederdi Windows’tan. Muhtemelen o nefret hiç geçmedi. Bugün, Windows azınlıkta, hattâ azınlığın da […]

Categories
Poetry Samuel Beckett Translation

Galat-ı Meşhurlar I: Gene Dene, Gene Yenil. Daha iyi yenil.

Gündelik hayatta, varlığını kısa cümlelerin kısa anlamları üzerine kurmuş bir sosyal tiple karşılaşmak mümkün. Hattâ, karşılaşmamak imkânsız, beyaz yakalılık, suflî aydınlık,”kentlilik” (ne demekse artık), oto-didaktik kanaat imalatı, hep bu aforizmatik varlık biçimini yeniden üretiyor. Düşünüyorum, öyleyse varım. Teatral bir anlamsızlık. Homo aphorismaticus.

Categories
Film çalışmaları Kültür Sinema Türkiye

Türkiye’de Sinema Yapmak, Türk Sinemasını İnşa Etmek: Lütfi Ö. Akad

Işıkla Karanlık Arasında, Lütfi Akad’ın biyografisi. İlk baskısı yönetmen hayatteyken, 2004 yılında İş Bankası Yayınları’ndan çıkmış, 2014’ten bu yana İletişim Yayınları basıyor sanırım, bendeki baskısı İletişim’den. Kanonu takip edersek, ister bildung fikrinden bakın, isterseniz büyük-insan kuramı deyin, biyografi liberal eğitimin olmazsa olmaz parçası. Mirasın tanımlayıcısı. Türkiye’de artık kalmadı; oysa Mustafa Kemal hariç -belki onun da […]

Categories
food Gaziantep yemek

Gaziantep’te Ne Yenir

Dostlar sağolsun, Gaziantep’te olduğumu duyduklarından beri yemek meselesini soruyorlar. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum, birkaçını ağırladık, yedik içtik. Geçenlerde, bu tarafa yolları düşecek bir arkadaşın arkadaşın için tavsiye istediler. Ben de uzunca bir seçki yazdım. Seçkinin ayrıntılarına gelmeden evvel, üç yılın sonunda oluşmuş birkaç gözlemimi paylaşayım. Başlarken Birincisi, maalesef, gelişkin bir yemek sektörü olmasına rağmen, […]

Categories
Academy akademi mekan

Musil’in Niteliksiz Adam’ında Kent Ontolojisi

Robert Musil’in kitabı iyi bir çeviriyle çok uzun zaman sonra Türkçe’de, Almancasından okumak zor, İngilizcesi ne kadar güvenilirdir, bilemiyorum; tanıdık bir hocanın ismini düzeltmen olarak kitabın içinde görünce düşünmeden aldım. Çok da keyifli bir okumaya vesile oldu diyordum ki, roman okumak yerine, romanın içinde kent ve mekân meselesiyle bir kere daha haşır neşir oldum. [H]âlbuki […]

Categories
Halil İnalcık Tarih Tarihçilik

Halil İnalcık’ın Doktora Tezinin Danışmanı Enver Ziya Karal tarafından Değerlendirilmesi

Şu sıralarda bir araştırmam için 1950 öncesi üniversite dergilerine bakıyorum. DTCF dergisini karıştırıken Halil İnalcık’ın doktora tezinin değerlendirmesini gördüm. Dergiyi biraz daha karıştırınca, doktora tezlerini tez veren hocalar tarafından bir değerlendirmesinin yazılmasının bir gelenek hâline getirildiğini fark ettim. Sanırım Alman ekolünden gelen bir alışkanlık, zirâ daha önce hiçbir yerde görmemiştim. DTCF Dergisi’nin ilk yıllarını okuması […]

Categories
Cities Kent Urbanism

AVM’de Gündelik Hayat

Reklam, sadece bir tüketim ideolojisi sunmakla kalmaz; tüketici kimliğiyle doyuma ulaşan, kendini edimler yoluyla gerçekleştiren ve kendi imgesiyle (veya idealiyle) örtüşen tüketici “ben”in bir tasarımını sunar. Nesnelerin imgesel varoluşu üzerine de dayanır. Reklam bu varoluşun bir kertesidir. Tüketme ediminin üstüne eklenen, tasarımların özünde bulunan retoriği, şiiri içerir.  Tüketim düş kırıklığına [uğratır]. d Henri Lefebvre, Modern […]

Categories
Edebiyat kent sosyolojisi Kentsel kuram

Çağlar Keyder’in Oğuz Atay’ın Eseri Üzerine kısa bir yazısı

Neredeyse beş yıl önce, kendi tezim için Milliyet gazetesi arşivlerini karıştırırken çok ilginç bir yazıyla karşılaştım. Sanırım, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’daki inşaat sektörü, devlet, bürokrasi, aydınlar ve entelektüellerin kendilerini bu Brechtci tuhaflıklar karşısında kaybetmeleri gibi bir sürü temayı eşelerken, Çağlar hocanın bu kısa ama güzel yazısını buldum. Ocak 2014’müş tarih. Atay’ın ruhsat almak için bitmek bilmeyen […]