About/Hakkında

I completed my Ph.D. in sociology at SUNY at Binghamton in 2014 and got my undergraduate degree from METU in Ankara. My dissertation research is on urbanization in Istanbul, mainly focusing on the housing question.
My current research interests include urban theory, urbanization in Turkey, urban history, sociology of urbanization, and critical perspectives in architectural history and urban planning. I taught as an adjunct lecturer at SUNY Binghamton and SUNY Oneonta, in addition to several colleges in Turkey.
My career is not only in academia, I worked as a market researcher and as a consultant and project coordinator at various large-scale social impact assessment projects. Originally, my interest was oriented towards qualitative analysis.
However, in the last couple of years, I have been working on developing my skill set as a data analyst and to better my qualities as a quantitative analyst. I am capable in quantitative analysis programs like SPSS, though a beginner in RStudio. In addition, I work on web-scraping scripts using Python packages for data mining purposes. I am also proficient in QGIS and my academic research is currently on real estate markets’ spatial analysis. I am familiar with Linux web server environment, with experience in Google Cloud Platform. 

For my academia.edu profile, please click the link below:
https://sinantankutgulhan.academia.edu

For my linkedin profile, please click the link below: https://www.linkedin.com/in/sinan-tankut-gulhan

Sinan Tankut Gülhan, Rize-Hemşinli bir ailenin ilk çocuğu olarak 1980’de Ankara’da doğdu. Kentçi ve/veya şehirci, sosyolog ve üniversite hocasıdır. Lisans derecesini 2003’te sosyoloji alanında ODTÜ’den, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise gene sosyoloji alanında SUNY-Binghamton’dan aldı. Doktora tezi İstanbul’a dair herşeyi izâh edip sorunsallaştırma hevesinde olan “Onurlu İstisna: Istanbul’da Devlet ve Somut Mekânın Toplumsal Üretimi”dir. ABD’de iki, Türkiye’de altı üniversitede ders verdi. Birikim ve Mülkiye dergilerinde yazıları yayınlandı, sair sosyal mecrada kent ve siyaset hakkındaki konuşmaları izlenebilir. Hâlihazırda Gaziantep Üniversitesi sosyoloji bölümünde çalışmakta, Kent Çalışmaları yüksek lisans programının yürütücülüğünü yapmaktadır. Kent ve şehirciliğe dair herşey, sosyolojinin türlü veçheleri, sosyal teori, toplumsal hareketler ve tarihsel sosyoloji hayli geniş ilgi alanları arasında şu vâkitler önde gelmektedir.

Short CV

Contact Info:

Associate Professor, Gaziantep University Faculty of Arts&Sciences, Dept. of Sociology

Graduate Program for Urban Studies Program Coordinator

Office Address: Gaziantep University, Faculty of Arts and Sciences

Dept. of Sociology, 2nd Fl. Rm: 206

Phone: 90-342-317-1828

Personal Web Site: www.sinantankutgulhan.com

E-mail address: sinantgulhan-at-gantep.edu.tr; sinantgulhan-at-outlook.com

Education
2014 Ph.D. in Sociology, SUNY at Binghamton

2005 M.A., SUNY at Binghamton   
2003 B.S., Middle East Technical University, Ankara, Turkey
Major: Sociology, High Honors

Areas of Interest:

Urban Theory, Critical Political Economy, Urbanization in Turkey, Suburbanization in the Peripheries of the World-Economy, Class Formation and Middle Class Experiences in Turkey, Real estate markets, web-scraping, data analysis

Recent Publications:

1872 London Congress and the Nineteenth Century Prison Reform Movement: An Inquiry into the Discourse of Punishment”. Gaziantep University Journal of Social Sciences 16 (2017): 1148-1159. DOI: 10.21547/jss.346044

Ezilmiş ve Aşağılanmışlar: 1960’lar Türkiye’sinde Gecekondu Meselesi.(The Insulted and Humiliated: The Gecekondus in the 1960s’ Turkey) Mülkiye Dergisi, 41(1), 195–230. March, 2017.

“The Dialectics of Post-modern Urbanism: Allegory, History, Memory, and Flexible Accumulation,” Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol. 15, No: 4, 2016. 1017-1028, DOI: 10.21547/jss.265445.

Devlet Müteahhitlerinden Gayrımenkul Geliştiricilerine, Türkiye’de Kentsel Rant ve Bir Meta Olarak Konut Üreticiliği – Konuta Hücum. (From State Contractors to Real Estate Developers: Urban Land Rent and Housing as Commodity) in İnşaat Ya Resullullah, ed. Tanıl Bora, Birikim Yayınları, 2016.

Sosyolojinin Suistimali: Sosyal Vicdan, Asabiye ve Bir Meslek olarak Sosyoloji, (Conscience collectif, asabiyah and Sociology as a Profession: Misrepresentation of Sociology in Turkey) Modus Operandi, I, March 2015: sf. 247-256.

Orta Sınıfı Niçin Öldüremeyiz I: Ekonomi-Politik Mülahazalar. (Why can’t we get rid of the middle class: Lessons from Political-Economy) Birikim, 306, Ekim 2014: sf. 42-55.

Teşhisin Tedhişinden Çıkış: Gezi Eylemleri Üzerine Sosyolojik bir Araştırma için Öneriler (Exit Through the Suppressive Diagnoses: Suggestions for a Sociological Research Agenda on Gezi Movements) in Gezi Eylemleri Karşısında Sosyoloji, eds. Öğütle, V.S. and Göker, E, Ayrıntı, 2014

Özgürlüğün Coğrafyası: Mekânsallığın Triyalektik Praksisi ve Bütünsellik Arayışına dair bir Tahlil (Geography of Liberation: Trialectical Praxis of Space and an Attempt on Understanding Lefebvrian Totality) Mülkiye Dergisi, 37 (1), 2013

Önsöz, (Introduction) in David Harvey, Sermayenin Sınırları, (Limits to Capital) Tan Kitabevi, Ankara, 2012

“Paralel Dünyalara Giriş: Erzurum’da Türklük ve Alternatif Moderniteler,” Birikim, 274

“Devlet Müteahhitlerinden Gayrımenkul Geliştiricilerine, Türkiye’de Kentsel Rant ve Bir Meta Olarak Konut Üreticiliği – Konuta Hücum,” Birikim, 270