Category: Poetry

  • Galat-ı Meşhurlar I: Gene Dene, Gene Yenil. Daha iyi yenil.

    Galat-ı Meşhurlar I: Gene Dene, Gene Yenil. Daha iyi yenil.

    Gündelik hayatta, varlığını kısa cümlelerin kısa anlamları üzerine kurmuş bir sosyal tiple karşılaşmak mümkün. Hattâ, karşılaşmamak imkânsız, beyaz yakalılık, suflî aydınlık,”kentlilik” (ne demekse artık), oto-didaktik kanaat imalatı, hep bu aforizmatik varlık biçimini yeniden üretiyor. Düşünüyorum, öyleyse varım. Teatral bir anlamsızlık. Homo aphorismaticus.

  • Poetry for the sickly creatures like myself September 18, 2008

    I Have a Terrible Cold I have a terrible cold, And everyone knows how terrible colds Alter the whole system of the universe, Set us against life, And make even metaphysics sneeze. I have wasted the whole day blowing my nose. My head is aching vaguely. Sad condition for a minor poet! Today I am…