Tag: Türkiye

 • Max Weston Thornburg’un Türkiye Raporu

  Max Weston Thornburg’un Türkiye Raporu

  Weston Thornburg’un meşhur Türkiye raporunu okuyorum. Turkey: An Economic Appraisal adını taşıyor rapor. Archive.org’dan edinebilirsiniz. Şu linkte bulunuyor rapor: tıklayın Küçükömer’den Avcıoğlu’na, TİP’ten CHP’ye her kanadın farklı biçimlerde tepkisiyle karşılaşmış, aynı zamanda Marshall yardımlarının devamı için de zemin teşkil eden bir gözlem raporu. Raporun en büyük eleştirisi Karabük demir-çelik üzerine ve tamamen kaldırılmasını öneriyor. Önerinin…

 • İntihar Sosyolojisi: Türkiye Gerçekten Düşük İntihar Oranına Sahip Bir Ülke mi?

  İntihar Sosyolojisi: Türkiye Gerçekten Düşük İntihar Oranına Sahip Bir Ülke mi?

  2019’un son dört ayında yaşanan intiharlar sosyolojik açıdan nasıl incelenebilir, Türkiye’de intihar vakaları artıyor mu, intihar önemli bir toplumsal olgu mu, intihar toplumsal bir mesele mi gibi özellikle Durkheim’den bu yana sosyolojinin ele aldığı sorunları irdeleyen ufak bir değerlendirme.

 • Ezilmiş ve Aşağılanmışlar: 1960’lar Türkiye’sinde Gecekondu Meselesi

  Ezilmiş ve Aşağılanmışlar: 1960’lar Türkiye’sinde Gecekondu Meselesi

  Sinan Tankut Gülhan’ın 2016 tarihli Ezilmiş ve Aşağılanmışlar: 1960’lar Türkiye’sinde Gecekondu Meselesi, 1950’ler sonundan 1960’ların başına kadar gecekondu meselesinin kamuoyunca nasıl değerlendirildiğine bakıyor. Yaşar Kemal’in efsanevi gecekondu röportajlarından beslenen bu makalede, önemli bir kırılma anı inceleniyor.