Papers Yazılar

For more up-to-date info on my publications please check out my academia.edu profile: https://www.gantep.academia.edu/sinantankutgulhan

Daha yakından takip etmek için:
https://www.gantep.academia.edu/sinantankutgulhan

Gülhan, ST. Özgürlüğün Coğrafyası: Mekânsallığın Triyalektik Praksisi ve Bütünsellik Arayışına dair bir Tahlil, Mülkiye Dergisi, 37 (1), 2013: sf. 31-70 

Ya da: http://mulkiyedergi.org/article/view/1003000144 [Ücretsiz üyelik gerektirir.]

Gülhan, ST. “The Dialectics of Post-Modern Urbanism: Allegory, History, Memory, and Flexible Accumulation”. Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (2016): 1017-1028. DOI: 10.21547/jss.265445

Gülhan, ST. “Sosyolojinin Suistimali”. Modus Operandi: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi. 1 (2015). 

Exit mobile version