V. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

Bu yıl, maalesef geçen yıl olduğu gibi, İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi tekrar online -ya da çevrimiçi, daha bu kelimeye pek alışamadım- mecrada gerçekleştirilecek. Zoom linkleri ve zoom üzerinden giriş şifrelerini şu adresten bulabilirsiniz: V. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi Katılım Bağlantıları – Strata (stratadergi.org)

Aynı zamanda, youtube üzerinden de bütün kongre canlı yayınlanacak. Youtube’dan şuradan izleyebilirsiniz: İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi – YouTube

Ben, yarın sabah konuşacağım. Ancak, daha önemlisi, genç arkadaşların büyük emeğiyle hazırladığımız bu kongrede yer alan sunumların genel niteliği.

Açılış Oturumu

TOPLUMSALIN GERİ DÖNÜŞÜ
Oturum Başkanı: Nazlı Ökten – Galatasaray Üniversitesi
Vefa Saygın Öğütle – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Toplumsal Tahakküm Mekanizmalarının Yeniden Keşfi
Sinan Tankut Gülhan – Gaziantep Üniversitesi
İlişkiselliği Sorunsallaştırmak: Araçsal Sosyolojiden Sosyolojinin Amaçlarını İnşaya Giden Yol
Polat S. Alpman – Yalova Üniversitesi
“Gökkubbenin Altında Büyük Bir Keşmekeş Var, Vaziyet Harika!”

Zoom Linki: Tıklayınız
Meeting ID: 985 2602 0300
Passcode: 681736

13.00-15.00: I. OTURUM
TOPLUMSAL SINIF PRATİKLERİ
Oturum Başkanı: Güney Çeğin – Pamukkale Üniversitesi
Selma Tatar – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Marmaris’teki Otel Yöneticilerinin Kültürel Yatkınlıklarının
Bourdieucü Bir Analizi
Ester Ruben, Ahmet Gire – Yıldız Teknik Üniversitesi
Maddi Olmayan Emeğin Emek Süreci: Yazılım İşçileri
İlkay Özküralpli – İstanbul Arel Üniversitesi
Finansal Borçluluk Deneyimleri Bağlamında Türkiye’de Gündelik Hayatın Finansallaşması
İlknur Ekiz Ataşer, Emre Dumlu – KTO Karatay Üniversitesi
Pandemi Döneminin Belirsiz Bekleyişleri ve Emeğin Durması: Küçük Esnaf Üzerine Bir Araştırma
Fırat Çoban, Deniz Durdu, Kubilay Cenk Karakaş, Meltem Oktay, Kağan Şeker, Sinem Yıldız –
Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
Salgın İstanbul’unda Çalışma İlişkilerinin Bir Portresi: Evde Kalamayanlar

15.15-17.15: II. OTURUM
TEORİK ARAYIŞLAR
Oturum Başkanı: Ümit Tatlıcan – Adnan Menderes Üniversitesi
Gizem Doğan – Ankara Üniversitesi
Tarihsel Değişiminde İdeolojinin Kırılma Noktaları
Osman Kocaaga – Kırklareli Üniversitesi
Pierre Bourdieu’yü Marksizm, İdeoloji ve Hegemonya Tartışmaları Bağlamında Konumlandırmak:
Ampirik Analize Dayalı Bir Değerlendirme
Açelya Kaplan – Dokuz Eylül Üniversitesi
Göçmenler: Biyoiktidar Tarafından Çıplak Yaşama İndirgenen Özneler mi, Yoksa Toplumun Kurucu Özneleri mi?

2. GÜN: 29 MAYIS 2021 CUMARTESİ

NEOLİBERAL SÜREÇLER
Oturum Başkanı: Aslıhan Aykaç – Ege Üniversitesi
Kaan Eroğuz – Hacettepe Üniversitesi
Bankerlerden Bagholderlara Serbest Piyasa Sisteminin Toplumsal İzdüşümleri:
1980’li Yılların Türkiye’sinden Bugüne Bakmak
Selman Yarcı – Yalova Üniversitesi
Sosyal Hareketlerin Sosyal Nesnel Gerçekliğinin Dönüşümü Üzerine Bir Deneme:
Dijital Çağda Kamusal Alanın Ortadan Kaldırılması Mümkün müdür?
Ezgi Akgüloğlu – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kendini Gözetleyen ve Geliştiren Özneler: Kişisel Gelişim Kitaplarına Dair Bir İnceleme

13.00-15.00: IV. OTURUM
GÜNDELİK HAYAT VEÇHELERİ
Oturum Başkanı: Aksu Akçaoğlu – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İlbey C. N. Özdemirci – Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Erken Cumhuriyet Dönemine Sözlü Tarih Yöntemiyle Bakmak:
Tek Parti İktidarında Taşrada Dini Hayat Örneği
Denizcan Kutlu – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Kapitalist Sosyal Gerçekliğin Sanatsal Yansımaları:
Resimde Patron/Sermayedar Temsili
Murat Toprak – Siirt Üniversitesi
Sosyo Kültürel Açıdan Gündelik Hayatta Etkileşim Örüntüleri: Siirt Örneği
Nesibe Zeynep Arslanoğlu K. – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
AVM Çocuk Alanlarının Toplumsal Göstergebilim Analizi: Ankamall, Antares, Armada

15.15-17.15: V. OTURUM
EĞİTİM ALANINDA EŞİTSİZLİKLER
Oturum Başkanı: Alim Arlı – İstanbul Teknik Üniversitesi
Özgür Arun, Ayşe Keskin, Cansu Koç, Gül Şahinkaya, Mehmet Aytekin
– Akdeniz Üniversitesi
Bilgi, Aktör, Yöntem: Türkiye’de Yükseköğretim Alanında İnsan Hakları
Öğreniminin Durumu
Sultan Ağyar – Giresun Üniversitesi
Fabrikası Olmayan Ardahan’da Bacasız Fabrika: Üniversite
Tuba Melek Öztürk – Akdeniz Üniversitesi
Eğitimde Fırsat Eşitliği Bağlamında Salgının Eğitime Olan Etkisine Sosyolojik Bakış

3. GÜN: 30 MAYIS 2021 PAZAR

10.00-12.00: VI. OTURUM
ATAERKİ VE TÜRCÜLÜK
Oturum Başkanı: Gülbin Özdamar Akarçay – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Beyza Demirdöven, Ayşe Gönüllü Atakan – Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Günümüz Sinemasında Yaşlı Kadın Olgusunun Temsili: Çınar Ağacı Filmi Örneği
Pınar Sarıgöl – Ankara Bilim Üniversitesi
COVİD-19 Salgınında Erkeklik, Sağlık ve İktidar İlişkisi
Büşra Nur Topal – Samsun Üniversitesi
Sosyal Temsilde “Yarım Erkeklik”: Et Yemeyen Erkeklerin Toplumsal Durumu
Hacer Usta, Fatih Çağatay Cengiz – Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Transfeminizm ve TERF Tartışmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Semra Özlem Dişli – Mardin Artuklu Üniversitesi
Ankara’da Kediler ve İnsanlar Üzerine Çok Türlü Etnografi

13.00-15.00: VII. OTURUM (STRATA OTURUMU)
TOPLUMSAL CİNSİYET: İLİŞKİLER VE DENEYİMLER
Oturum Başkanı: Özlem Akkaya – Yeditepe Üniversitesi
Orhun Acı – Yeditepe Üniversitesi
Televizyonda Kesişimsellik: Pose Dizisindeki Siyahi Trans Kadınların
Alımlanmasına Dair Bir Çalışma
Zülal Camgöz – Yeditepe Üniversitesi
Femvertising Kavramı Üzerine: Metalaşan Feminizmler
Berfin Tutku Özcan – Ege Üniversitesi
Kesişimsellik Kavramının Türkiye Kadın Hareketi’ndeki Açılımları
Sare Öztürk – İstanbul Arel Üniversitesi
Kömür Tozundan Sabun Köpüğüne Yırcalı Kadınların Deneyimleri
Nazlı Çetin Gündoğdu, Yılmaz Kam – Yeditepe Üniversitesi
Sosyal Medyanın Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumlarına Etkisi:
Z Kuşağı Üzerine Bir Değerlendirme

15.15-17.15: VIII. OTURUM (PHOENİX OTURUMU)
YENİ BİN YILDA YAŞLANMA
Oturum Başkanı: Özgür Arun – Akdeniz Üniversitesi
Funda Sönmez Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Yaşlı Kadınlar Homojen Değildir: Yalnız yaşayan yaşlı kadınlar da…
Ferhan Saniye Palaz, Murat Şentürk – İstanbul Üniversitesi
Yaşlı Göçmenlerin Kentsel Mekân Pratikleri ve Sosyal Etkileşim Tercihleri: Almanya Örneği
Mutlu Binark, Özgür Arun, Duygu Özsoy, Beren Kandemir, Gül Şahinkaya – Hacettepe Üniversitesi
Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Yaşlılar ve Medya Dolayımıyla Bağlantıda Kalma

17.30-18.30: KAPANIŞ PANELİ
Özlem Akkaya – Yeditepe Üniversitesi
Özgür Budak – Ege Üniversitesi
Hilal Sevlü – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Gülşah Kurt – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Halil Ecer – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

TEŞVİK ÖDÜLÜNÜN İLANI

Discover more from Sinan Tankut Gülhan

Blogdaki Gelişmeleri Takip Etmek için abone olabilirsiniz:

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading/Okumaya devam edeyim..