Tag: suç sosyolojisi

  • Kadın Cinayetlerinin Sosyolojisi Mümkün mü?

    Kadın Cinayetlerinin Sosyolojisi Mümkün mü?

    Kadın Cinayetleri ve Kadına Karşı şiddetin sosyolojisini yapmak için gerekli veriler ve kavramsal altyapının tartışıldığı bu yazıda Sinan Tankut Gülhan özellikle sosyologlara açık verilerin bulunması konusunda yazıyor. Suç sosyolojisi üzerinden de kadına yönelik şiddette bir patlama yaşandığı tespit edilebilir.