Tag: kalkınma

  • İhracata Dayalı Büyüme Modeli I: Japon Mucizesi

    İhracata Dayalı Büyüme Modeli I: Japon Mucizesi

    İhracata dayalı büyüme modelinin 3 ders kitabı örneği var: Japonya, Güney Kore ve Çin. Üçünün de bu modelde başarılı olması ABD’nin jeostratejik öncelikleriyle ilgiliydi. İkinci Dünya Savaşı hakkında 1940’lardan 1950’lerin başına kadar, ABD iktidar elitinin savaş sonunda Japonya’yı asla affetmeyeceği ve Sovyetler Birliği’nin kontrolü altındaki Almanya’ya yaptığı gibi ülkeyi taş devrinde tutacağı epeyi yazılmış çizilmişti.…

  • Max Weston Thornburg’un Türkiye Raporu

    Max Weston Thornburg’un Türkiye Raporu

    Weston Thornburg’un meşhur Türkiye raporunu okuyorum. Turkey: An Economic Appraisal adını taşıyor rapor. Archive.org’dan edinebilirsiniz. Şu linkte bulunuyor rapor: tıklayın Küçükömer’den Avcıoğlu’na, TİP’ten CHP’ye her kanadın farklı biçimlerde tepkisiyle karşılaşmış, aynı zamanda Marshall yardımlarının devamı için de zemin teşkil eden bir gözlem raporu. Raporun en büyük eleştirisi Karabük demir-çelik üzerine ve tamamen kaldırılmasını öneriyor. Önerinin…