Tag: Ayrancı

  • Ankara, Ayrancı ve Rüyaların Kentsel Dönüşümü

    Ankara, Ayrancı ve Rüyaların Kentsel Dönüşümü

    Ankara ve Ankara’da Ayrancı’ya dair ufak bir hikaye

  • AVM’de Gündelik Hayat

    AVM’de Gündelik Hayat

    Reklam, sadece bir tüketim ideolojisi sunmakla kalmaz; tüketici kimliğiyle doyuma ulaşan, kendini edimler yoluyla gerçekleştiren ve kendi imgesiyle (veya idealiyle) örtüşen tüketici “ben”in bir tasarımını sunar. Nesnelerin imgesel varoluşu üzerine de dayanır. Reklam bu varoluşun bir kertesidir. Tüketme ediminin üstüne eklenen, tasarımların özünde bulunan retoriği, şiiri içerir.  Tüketim düş kırıklığına [uğratır]. d Henri Lefebvre, Modern…