Gezegen Çapında Kentleşme ve Covid-19

Academia.edu’nun sadece üyelerine pdf makale indirme izni verdiğini fark ettiğim andan beri yazılarımı web siteme koymayı düşünüyordum. İlki, Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’nin Covid-19 özel sayısı için verdiğim mülakat.

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf da, 2019 yılında, Covid-19 öncesi günlerde çektiğim bir Gaziantep fotoğrafı.

COVID-19 ve Sosyal Eşitsizlik başlığı altında doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile Vefa Saygın Öğütle’nin tertip ettiği açık derslerden kaynaklanan bu söyleşide gezegen çapında kentleşme kavramının teorik ve empirik biçimlerini ve kent çalışmalarının geleceğini konuştuk. Sinan Tankut Gülhan’ın açık dersinde öne çıkan öne temalardan biri de, kent çalışmalarının krizine dairdi. Şehirlerin, kolektif ve tanımlanabilir nesneler olmaktan çıkışı ve kentsel olanın şehirle bağlantısının kopuyor oluşu, kentsel ideolojinin ötesine geçmeyi zorunlu kılıyor, bunun da üzerine düşündük.

Referans için: Gülhan, Sinan Tankut. “Gezegen Çapında Kentleşme Üzerine”. Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Özel Sayısı (2020).

Discover more from Sinan Tankut Gülhan

Blogdaki Gelişmeleri Takip Etmek için abone olabilirsiniz:

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading/Okumaya devam edeyim..