Category: Urbanism

 • AVM’de Gündelik Hayat

  AVM’de Gündelik Hayat

  Reklam, sadece bir tüketim ideolojisi sunmakla kalmaz; tüketici kimliğiyle doyuma ulaşan, kendini edimler yoluyla gerçekleştiren ve kendi imgesiyle (veya idealiyle) örtüşen tüketici “ben”in bir tasarımını sunar. Nesnelerin imgesel varoluşu üzerine de dayanır. Reklam bu varoluşun bir kertesidir. Tüketme ediminin üstüne eklenen, tasarımların özünde bulunan retoriği, şiiri içerir.  Tüketim düş kırıklığına [uğratır]. d Henri Lefebvre, Modern…

 • SSK’nın Ölümü

  SSK’nın Ölümü

  Şimdi ilk ne zaman gittiğim hatırlamıyorum SSK İşhanı’na, herhalde lise yıllarında değildi. Lise, belki de ortaokul, yaşlarımda gitmek için biraz fazlaca tehlikeli, dehlizvari, korkutucu bir mekândı. Açıkçası, ilk girdiğimde içeride böyle bir şeyin -bir hayat kitlesi, kalbi deli gibi atan bir aşırılık, hiç durmayacakmış gibi sıkış tıkış ve en alt kattaki tanzim kasaplardan kaçarcasına yukarıya…

 • Urban Landscapes

  [aesop_gallery id=”301″ revealfx=”off”]

 • Özgürlüğün Coğrafyası: Mekânsallığın Triyalektik Praksisi

  Özgürlüğün Coğrafyası

 • Phlogiston, or how I completely degenerated Engels’ idea of Scientific rigor July 17, 2008

  While in everyday life, in view of the simplicity of the relations which come into question, expressions like right, wrong, justice, conception of justice, can be used without misunderstanding even in relation to social matters, they create, as we have seen, hopeless confusion in any scientific investigation of economic relations, in fact, much the same…