Categories
Cities Kent Urbanism

AVM’de Gündelik Hayat

Reklam, sadece bir tüketim ideolojisi sunmakla kalmaz; tüketici kimliğiyle doyuma ulaşan, kendini edimler yoluyla gerçekleştiren ve kendi imgesiyle (veya idealiyle) örtüşen tüketici “ben”in bir tasarımını sunar. Nesnelerin imgesel varoluşu üzerine de dayanır. Reklam bu varoluşun bir kertesidir. Tüketme ediminin üstüne eklenen, tasarımların özünde bulunan retoriği, şiiri içerir.  Tüketim düş kırıklığına [uğratır]. d Henri Lefebvre, Modern […]

Categories
Bachelard Edebiyat hikaye Kentsel kuram Sojourns Urbanism Yapılar

SSK’nın Ölümü

Şimdi ilk ne zaman gittiğim hatırlamıyorum SSK İşhanı’na, herhalde lise yıllarında değildi. Lise, belki de ortaokul, yaşlarımda gitmek için biraz fazlaca tehlikeli, dehlizvari, korkutucu bir mekândı. Açıkçası, ilk girdiğimde içeride böyle bir şeyin -bir hayat kitlesi, kalbi deli gibi atan bir aşırılık, hiç durmayacakmış gibi sıkış tıkış ve en alt kattaki tanzim kasaplardan kaçarcasına yukarıya […]

Categories
Academy Urban Studies Urbanism

Gaziantep Üniversitesi Kent Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Kent çalışmaları, daha evvel başka yerlerde söylediğim üzere, esasında sosyolojiyi önceleyen bir alan. Sosyoloji bir sosyal bilim alanı değilken, bir nüve hâlinde kent çalışmaları vardı. Sosyologuz, herşeyden evvel, ne var ki, sosyolojiye dair bir sürü sıkıntının çözüldüğü alan kent çalışmaları; bir özgürlük alanı, hem disiplinlerarası olmasıyla müsemma bir alan -yani, sosyolojide estetikten konuştuğunuzda, aslında bir […]

Categories
Urbanism Visual

Urban Landscapes

[aesop_gallery id=”301″ revealfx=”off”]

Categories
Henri Lefebvre Theory Urbanism

Özgürlüğün Coğrafyası: Mekânsallığın Triyalektik Praksisi

Özgürlüğün Coğrafyası

Categories
Postmodernism Theory Urbanism

The Dialectics of Post-Modern Urbanism

gulhan postmodernism

Categories
Friedrich Engels Theory Urbanism

Phlogiston, or how I completely degenerated Engels’ idea of Scientific rigor July 17, 2008

While in everyday life, in view of the simplicity of the relations which come into question, expressions like right, wrong, justice, conception of justice, can be used without misunderstanding even in relation to social matters, they create, as we have seen, hopeless confusion in any scientific investigation of economic relations, in fact, much the same […]